Assegurances Agràries

Central d’Assegurances, és una de les corredories pioneres en la contractació de les Assegurances Agràries, amb més de 30 anys d’experiència en aquest ram, compta amb personal especialitzats en l’assessorament als pagesos i ramaders.

Els nostres tècnics col·laboren amb el Ministeri d’Agricultura i la Generalitat de Catalunya, mitjançant la Federació de Cooperatives i Cooperativas Agroalimentàrias de España, en la millora i difusió de les línies d’Assegurances Agràries.  

Us podem assessorar en totes les línies d’assegurança existents:

Agrícoles

Fruiters
Cítrics
Hort. de Canàries
OPFH i Cooperatives
Col·lectiu Plàtan
Hort. Sota Coberta Península Balears
Hort. Aire Lliure Tardor Hivern Península i Balears
Col·lectiu Tomàquets a Canàries
Cultiu Herbacis Extensius
Fruits Secs
Caqui i Altres Fruiters
Raïm Vinificació a Península i Balears
Raïm Vinificació a Canàries
Olivar
Cultius Farratgers
Cultius Agroenergètics
Cireres
Exp. Hort. Aire Lliure Cicle Prim-Estiu Península i Balears
Planta Viva, Flor Tallada. Vivers i Llavors a Península i Balears
Raïm de Taula
Produccions Tropicals i Subtropicals
Cultius Industrials Tèxtils
Exp. Multicultiu Hortalisses
Planta Viva, Flor Tallada. Vivers i Llavors a Canàries
Cultius Industrials no Tèxtils
Hort. a l'Aire Lliure amb Cicles Successius a Península i Balears
Maduixot i Altres Fruits Vermells

Pecuaris

Expl. Bestiar Boví Reproducció i Producció
Expl. Bestiar Boví d'Esquer
Expl. Bestiar Boví de Lidia
Expl. Bestiar Oví Cabrum
Expl. Bestiar Equí
Expl. Bestiar Aviar de Carn
Expl. Bestiar Aviària de Posada
Expl. Bestiar Porcí
Tarifa General Ramadera
Compensació per Pèrdua de Pastures
Apicultura
RyD Animals Morts a l'Explotació

Aqüícoles

Aqüicultura Continental
Aqüicultura Marina per Musclo
Aqüicultura Marina

Forestal

Explotacions Forestals
_
_
Sol·licitar pressupost

Sol·licitar pressupost