*En cas que no es tracti d'una urgència, li aconsellem que abans de comunicar el sinistre directament a la companyia, ho faci directament a la nostra corredoria de la Central d’Assegurances.

Aspectes a tenir en compte en un accident de trànsit

Si hi ha lesionats cal trucar als serveis d'emergències, en aquest cas, totes les persones implicades que hagin sofert lesions hauran de sol·licitar l’informe d'assistència mèdica per tal d’aportar-lo a l’asseguradora.

Cal tenir present que, només tindran consideració de lesions derivades de l’accident aquelles que siguin ateses dins de les 72 hores següents a l’esdeveniment del sinistre. En cas de sol·licitar la primera assistència a posteriori no s’entendran conseqüència de l’accident i per tant no tindran cobertura.

Si hi ha mals materials i les dues parts estan d’acord, s’ha de complimentar la declaració amistosa d'accident (D.A.A.), posant especial atenció en recollir correctament les dades principals del contrari (dades personals, matrícula, número de pòlissa i companyia).

Si algun dels implicats no col·labora, el millor és trucar a la Policia o als Mossos d'Esquadra.

En cas que es necessiti traslladar el vehicle al taller, i sempre que tingui contractada l’assistència en viatge, s’ha de trucar sempre al telèfon de l’assistència de la seva companyia.

Aspectes a tenir en compte en un sinistre DIVERSOS (Llar, Comunitats, Comerços i Pimes)

El termini de comunicació és de 7 dies des de la seva ocurrència o des del moment en que ens assabentem del sinistre, així doncs, en cas de sinistre cal que contacti el més aviat possible amb nosaltres per tal d’iniciar la reclamació. Malgrat tot, en cas d’urgència, el pot comunicar directament a la companyia. En aquest cas haurà de tenir a ma les dades del titular i el número de pòlissa.

En qualsevol cas, en el moment de reparar, podrà optar per utilitzar el servei d’assistència de la companyia o optar pels seus professionals habituals de confiança.

En cas que sigui necessàri realitzar reparacions urgents per a disminuir el sinistre, cal fer prèviament un reportatge fotogràfic dels desperfectes i procedir a les reparacions necessàries, deixant visibles els treballs efectuats pels reparadors i guardant les peces substituïdes per tal que el pèrit pugi fer les comprovacions oportunes. 

Una cop el pèrit hagi el vistiplau, es finalitzarà la reparació y es presentaran les factures corresponents per a procedir a la indemnització.

 

 

Ctra. Vall d'Aran, km.3 · 25196 · Lleida

En cas de sinistre:

Horari DLL - DV de 9.00 h a 14.00 h i de 15.00 h a 18.00 h

Assistència 24 hores:

Sol·licitar pressupost

Sol·licitar pressupost