Empreses i Autònoms

Disposem d'un ampli ventall d'oferta de productes, amb l’objectiu de tenir coberts la majoria de problemes que poden succeir a la seva empresa en cas de sinistre.

Analitzem la seva problemàtica anterior i futura en sinistres, i d'acord amb aquesta experiència, li proposarem la millor solució asseguradora del mercat per facilitar la seva elecció per protegir els seus béns.

Li enumerem alguns productes, cobertures o possibilitats d'assegurament que li podem oferir, però en un criteri de proximitat i especificitat, si ens dóna les seves dades de contacte, contactarem amb vostès per fer.li una proposta que s'adeqüi a les seves particularitats.

Vehicles

Cotxes
Camions
Motos
Quads
Tractors i Remolcs
Maquinària Agrícola

Patrimonials

Magatzems
Casetes i Equips de Reg
Granges
Oficines
Comerços
Indústries i Pymes
Transports de Mercaderies
Comunitat de Veïns
Existències

Responsabilitat Civil

Explotació
Accidents de Treball
Professionals
Administració i Directius D&O
Patrimonials
De Productes
Defensa i Reclamacions Jurídiques

Personals

Accidents Personals i de Conveni
Vida
Salut
Baixes Diàries
Assistència en Viatge
Jubilació i Pensions

Específics

Crèdit i Caució
Suspensió d'Espectacles
Tot Risc Construcció
Cyber Riscos
Administració Pública
Turisme Rural
Drons
Desenal
Incentius per a Empleats
Premis Jubilació
Sol·licitar pressupost

Sol·licitar pressupost